Số và ký hiệu

Ngày ban hành

Nội dung

Hỗ trợ

3 31/05/2024

3

16/GPMT-UBND 05/03/2024

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG - CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

1639/BC-TĐQT 10/12/2023

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 11/2023 tại Công ty Thủy điện Quảng Trị

1436/TĐQT-KHVT 07/11/2023

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 10/2023 tại Công ty Thủy điện Quảng Trị

1298/BC-TĐQT 09/10/2023

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 9/2023 tại Công ty Thủy điện Quảng Trị

1091/TĐQT-KHVT 07/09/2023

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 8/2023 tại Công ty Thủy điện Quảng Trị

952/TĐQT-KHVT 07/08/2023

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 7/2023 tại Công ty Thủy điện Quảng Trị

811/TĐQT-KHVT 11/07/2023

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 6/2023 tại Công ty Thủy điện Quảng Trị

652/TĐQT-KHVT 13/06/2023

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 5/2023 tại Công ty Thủy điện Quảng Trị

129/QĐ-EVNGENCO2 25/04/2023

Ban hành Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa Tổng công ty Phát điện 2


« 1 » 

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
4

Tổng truy cập
Tổng truy cập
336,113