10/11/2020 580 Lượt xem 2.00

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Khu phố 8, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3511.168
Fax: 0233.3575. 468
TT
Họ và tên
Chức danh
Điện thoại
E-mail
Nội bộ Cố định Di động
BAN GIÁM ĐỐC
1


Nguyễn Thanh Hùng 
Giám đốc, Bí thư Đảng bộ       0963.407.888 hungtdqt@gmail.com
2


Nguyễn Ngọc Bình
Phó GĐ, Chủ tịch Công đoàn 54609 0963.717.789 ngocbinhtdqt@gmail.com
3 
 
Bùi Thị Hồng Nhung
Phó GĐ, Phó bí thư Đảng bộ   54603    0963.080.777  bthnqt@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH-LAO ĐỘNG
1

Nguyễn Hòa
PTP. Phụ trách 
phòng HCLĐ
54610   0901.939.393 P2tdqt@gmail.com
2

Đoàn Quang Thiện
PTP 
HCLĐ
54630   0935.084.777 quangthientdqt@gmail.com
3

Lê Thị Thủy
PTP
HCLĐ
54610 0915.029.823 lethuytdqt82@gmail.com
4

Lê Mai Trang
Văn thư
54600 0962.620.111 maitrangtdqt@gmail.com
5  

Nguyễn Đình Khoa
 Tổ trưởng
Tổ Quản trị
    0905.427.423 khoatdqt64@gmail.com
6  

Hạ Quốc Chánh
Tổ phó
Tổ Quản trị
    0984.937.555 chanhtdqt@gmail.com
 7

Nguyễn Văn Hiếu
 Chuyên viên
Lao động tiền lương, chế độ chính sách
    0989.898.454 hieutdqt@gmail.com
8

Nguyễn Cửu Phúc
Chuyên viên 
Thanh tra Pháp chế 
    0916.075.777 cuuphuctdqt@gmail.com
 9

Võ Thanh Tuấn
Chuyên viên Đào tạo      0976.556.383 tuantdqt@gmail.com
 10

Nguyễn Phi Chương
Nhân viên Quản trị      0936.091.406 chuongvptdqt@gmail.com
 11

Nguyễn Quang Hùng
Nhân viên Quản trị      0915.715.035 hungvptdqt@gmail.com
 12

Lê Xuân Minh
Lái xe     0978.647.555 xuanminhtdqt@gmail.com
 13

Nguyễn Hữu Hiệu
Lái xe     0972.309.333 nguyenhuuhieudn2016@gmail.com
 14

Lê Đức Thịnh
Lái xe     0914.150.104
PHÒNG KẾ HOẠCH-VẬT TƯ
1
Nguyễn Thanh Hải
Trưởng phòng
KHVT
54602 0963.564.999 thanhhaitdqt@gmail.com
2

Nguyễn Minh Phú
PTP
KHVT
54620 0977.591.555 phuthuydienquangtri@gmail.com
3

Nguyễn Anh Thư
Cán sự Vật tư - Thiết bị     0962.234.468 anhthutdqt@gmail.com
4

Lê Vinh
Thủ kho     0935.241.333 levinhtdqt@gmail.com
5

Nguyễn Thị Minh Ngọc
Chuyên viên Vật tư - Thiết bị      0914.197.888 nguyenminhngoc.0520@gmail.com
6

Nguyễn Thanh Việt
Chuyên viên Vật tư - Thiết bị      0896.228.228 thanhviet094@gmail.com 
7 Đoàn Minh Huấn
Chuyên viên 
Thị trường điện
    0916.621.556 minhhuantdqt@gmail.com
PHÒNG KỸ THUẬT-AN TOÀN
1

Nguyễn Văn Thắng
Trưởng phòng
Kỹ thuật-An toàn
54604 0931.951.555 thangtdqt@gmail.com
2

Nguyễn Quảng
          PTP
Kỹ thuật-An toàn
0982.554.889 quangp4@gmail.com
3

Nguyễn Tiến Hưng
           PTP
Kỹ thuật-An toàn
    0905.876.699 nguyentienhunght@gmail.com
4

Trần Văn Hùng
           PTP
Kỹ thuật-An toàn
    0905.337.688 tranhungtdqt@gmail.com
5

Lê Trung Dũng
 Chuyên viên     0899.088.567 ltdungtdqt@gmail.com
 6

Lê Phước Trang Sinh
 Chuyên viên     0911.618.698 trangsinhtdqt@gmail.com
7

Thái Hồng Hải
 Kỹ thuật viên     0914.444.893 haitdqt@gmail.com
8

Đoàn Việt Hùng
 Kỹ thuật viên CNTT     0982.222.161 viethungtdqt81@gmail.com
 9 

Lê Đình Lương
 Chuyên viên     0914.204.000 luong.damt@gmail.com
10

Hoàng Đức Thăng
 Chuyên viên     0935.010.000 thangtdqt1982@gmail.com
 11 

Trần Minh Hải
 NV Quan Trắc     0968.740.469 haitran14011984@gmail.com
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
1

Nguyễn Bá Linh
Kế toán trưởng
54615 0901.136.559 linhtdqt@gmail.com
2

Hoàng Thị Thảo Vân
PTP
Tài chính-Kế toán
    0935.179.345 thaovantdqt@gmail.com
3

Trần Thị Dương
Kế toán viên      0935.618.333 duongtran15487@gmail.com
4

Nguyễn Kim Kỳ Duyên
Kế toán viên (kiêm Thủ quỹ)      0967.655.697 nguyenkimkyduyen3006@gmail.com
PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA
1

Tôn Thái Sơn
Quản đốc PXSC 0914.222.600 tonthaison@gmail.com
2

Nguyễn Quốc Tuấn 
Phó Quản đốc
PXSC
    0988.266.494 tuantdqt2008@gmail.com
3 Nguyễn Xuân Anh  Tổ Trưởng
Tổ Điện 
    0914.226.377 xuananhtdqt@gmail.com
4 Đào Minh Trí  Tổ Phó
Tổ Điện 
    0982.909.247 tritdqt@gmail.com
5  Đào Hữu Tá  Kỹ sư Điện     0935.430.345 daohuuta@gmail.com
6  Phạm Thanh Tình  Công nhân SC
Điện-Tự Động
    0974.600.779 tinhtdqt@gmail.com
7 Văn Ngọc Tuấn    Kỹ sư Điện      0988.034.609 vntuantdqt@gmail.com
8 Phan Văn Đức  Công nhân SC
Đường dây-Trạm 
     0983.171.557 hoaiaxing@gmail.com
9 Trần Thanh Phương   Công nhân SC
Đường dây-Trạm
    0975.420.475 phuongtdqt@gmail.com
10  Trần Văn Sỹ   Công nhân SC
Đường dây-Trạm
    0355.631.153 vansy1986tdqt@gmail.com
11  Nguyễn Anh Hoài  Tổ Trưởng Tổ Cơ      0914.097.822 anhhoaitdqt@gmail.com
12   Nguyễn Chánh
Trung
 Tổ Phó Tổ Cơ     0905.984.926 chanhtrungtdqt@gmial.com
13  Nguyễn Thanh Hậu   Công nhân
SC Cơ
    0387.844.711 thanhhaup4@gmail.com
14 Nguyễn Thành Nhân   Công nhân 
SC Cơ
     0912.387.234 thanhnhantdqt@gmail.com
15 Nguyễn Văn Hoan   Công nhân 
SC Cơ
    0976.131.902 nvhoantdqt@gmail.com
16 Lê Xuân Tiến   Công nhân 
SC Cơ
     0905.766.333 xuantiencd84@gmail.com
17 Nguyễn Xuân Anh  Công nhân 
SC Cơ 
     0942.616.656 nguyenxuananh42363@gmail.com
18   Lê Minh Hiếu Công nhân SC
Đường dây-Trạm 
     0919.109.291 hieuhlc20@gmail.com
19   Nguyễn Thế Viễn Công nhân VH
Đập tràn-CNN 
     0978.135.108 thevienqt@gmail.com
 20   Nguyễn Hoài Đức  Lái xe      0905.759.979 nhductdqt@gmail.com
21  Trần Phước Sang  Lái xe      0976.515.767 tpsangtdqt@gmail.com
PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH
1 Đoàn Thanh Điểm  Quản đốc PXVH,
PCT Công đoàn
  0233.3505.717  0935.555.616 doandiemtdqt@gmail.com
2  Nguyễn Trí Thức  Phó Quản đốc 
PXVH
   0233.3505.550  0919.504.156 nguyentrithuctdqt@gmail.com
3 Trần Văn Tiến  Phó Quản đốc 
PXVH
     0905.702.559 tientvtdqt@gmail.com
 4  Nguyễn Hữu Biên  Trưởng ca      0914888937 bientdqt@gmail.com
5 Lê Đình Hai   Trưởng ca       0942088844 dinhhaitdqt@gmail.com
 Nguyễn Hữu Nam  Trưởng ca       0976594032 huunamtdqt@gmail.com
 Phan Văn Phú  Trưởng ca       0981313839 vanphutdqt@gmail.com
 Trần Minh Thanh  Trưởng ca       0935359919 tranminhthanhtdqt@gmail.com
 Lê Quý Dương  Trực chính
  Nhà máy 
     0983564339 duongtdqt@gmail.com
10   Đoàn Anh Hải   Trực chính
   Nhà máy 
      0989954515 anhhaitdqt@gmail.com
11  Trần Nhật Hùng    Trực chính
   Nhà máy 
     0987038289 hunghoakaka@gmail.com
12   Nguyễn Quang Khải    Trực chính
   Nhà máy 
     0979717424 khai82bg@gmail.com
13  Hoàng Hải Triều   Trực chính
   Nhà máy 
     0916899799 haitrieutdqt@gmail.com
14  Ngô Văn Chiến  Trực điện
 Gian máy
     0977133181 chientdqt@gmail.com
15  Phan Hữu Hiện   Trực điện
 Gian máy
     0905429335 phanhuuhienqb82@gmail.com
16  Nguyễn Văn Phong   Trực điện
 Gian máy
     0983334347 vanphongtdqt@gmail.com
17  Nguyễn Đức Thắng   Trực điện
 Gian máy
     0984053053 nguyenthangtdqt@gmail.com
18  Lê Văn Tuyến   Trực điện
 Gian máy
     0983169245 letuyentdqt@gmail.com
19  Tô Bá Hồng   Trực máy
 Gian máy
    0918942606 tobahong@gmail.com
20  Nguyễn Văn Huy  Trực máy
 Gian máy 
    0945702555 vhuy.nb@gmail.com
21  Nguyễn Bình Đại
Nghĩa 
 Trực máy
 Gian máy
    0917609234 nguyendainghia79@gmail.com
22  Nguyễn Thiện Lương   Trực máy
 Gian máy
     0948452107 luong01684356343@gmail.com
23  Nguyễn Hữu Lương   Trực máy
 Gian máy
     0935943688 luongct82@gmail.com
24  Văn Đình Bình   Trực Trạm 110        0914665007 vandinhbinh@gmail.com
25  Đinh Anh Dũng  Trực Trạm 110       0972462777 dinhdungtdqt@gmail.com
26  Nguyễn Doãn Hường  Trực Trạm 110       0962234579 tramopytdqt@gmail.com
27  Lê Anh Phương  Trực Trạm 110      0915404405 letinh2011@yahoo.com
28  Hoàng Anh Tuấn  Trực Trạm 110       0979775888 hoanglamchi@gmail.com
29  NHÀ MÁY       0233.3781.830   pxvhtdqt@gmail.com

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
16

Tổng truy cập
Tổng truy cập
52,161