07/10/2021 642 Lượt xem 2.00

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Du, Khu phố 8, phường 5, TP Đông Hà, Quảng Trị
Điện thoại: 0233.3511.168
Fax: 0233.3575. 468
TT
Họ và tên
Chức danh
Điện thoại
E-mail
Nội bộ Cố định Di động
BAN GIÁM ĐỐC
1


Nguyễn Thanh Hùng 
Giám đốc, Bí thư Đảng bộ   0963.407.888 hungtdqt@gmail.com
2
Bùi Thị Hồng Nhung
Phó GĐ, Phó bí thư Đảng bộ   54603  0963.080.777  bthnqt@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH-LAO ĐỘNG

Nguyễn Hòa 
Trưởng phòng 
54610 
 0901.939.393  P2tdqt@gmail.com
2

Đoàn Quang Thiện
PTP 
HCLĐ
54630 0935.084.777 quangthientdqt@gmail.com
3

Lê Thị Thủy
PTP
HCLĐ
54610 0915.029.823 lethuytdqt82@gmail.com
4

Lê Mai Trang
Văn thư
54600 0962.620.111 maitrangtdqt@gmail.com
5  

Nguyễn Đình Khoa
 Tổ trưởng
Tổ Quản trị
0905.427.423 khoatdqt64@gmail.com
6  

Hạ Quốc Chánh
Tổ phó
Tổ Quản trị
0984.937.555 chanhtdqt@gmail.com
 7

Nguyễn Văn Hiếu
 Chuyên viên
Lao động tiền lương, chế độ chính sách
0989.898.454 hieutdqt@gmail.com
8

Nguyễn Cửu Phúc
Chuyên viên 
Thanh tra Pháp chế 
0916.075.777 cuuphuctdqt@gmail.com
 9

Võ Thanh Tuấn
Chuyên viên Đào tạo  0976.556.383 tuantdqt@gmail.com
 10

Nguyễn Phi Chương
Nhân viên Quản trị  0936.091.406 chuongvptdqt@gmail.com
 11

Nguyễn Quang Hùng
Nhân viên Quản trị  0915.715.035 hungvptdqt@gmail.com
 12

Lê Xuân Minh
Lái xe 0978.647.555 xuanminhtdqt@gmail.com
 13

Nguyễn Hữu Hiệu
Lái xe 0972.309.333 nguyenhuuhieudn2016@gmail.com
 14

Lê Đức Thịnh
Lái xe 0914.150.104
 15 Lê Chí Thanh   Chuyên viên     0915.353.635  
PHÒNG KẾ HOẠCH-VẬT TƯ
1
Nguyễn Thanh Hải
Trưởng phòng
KHVT
54602 0963.564.999 thanhhaitdqt@gmail.com
2

Nguyễn Minh Phú
PTP
KHVT
54620 0977.591.555 phuthuydienquangtri@gmail.com
3

Nguyễn Anh Thư
Chuyên viên Thị trường điện, Đấu thầu 0962.234.468 anhthutdqt@gmail.com
4

Lê Vinh
Thủ kho 0935.241.333 levinhtdqt@gmail.com
5

Nguyễn Thị Minh Ngọc
Chuyên viên Vật tư - Thiết bị  0914.197.888 nguyenminhngoc.0520@gmail.com
6

Nguyễn Thanh Việt
Chuyên viên Vật tư - Thiết bị  0896.228.228 thanhviet094@gmail.com 
7 Đoàn Minh Huấn
Chuyên viên 
Thị trường điện
0916.621.556 minhhuantdqt@gmail.com
PHÒNG KỸ THUẬT-AN TOÀN
1

Nguyễn Văn Thắng
Trưởng phòng
Kỹ thuật-An toàn
54604 0931.951.555 thangtdqt@gmail.com
2

Nguyễn Quảng
          PTP
Kỹ thuật-An toàn
0982.554.889 quangp4@gmail.com
3

Nguyễn Tiến Hưng
           PTP
Kỹ thuật-An toàn
0905.876.699 nguyentienhunght@gmail.com
4

Trần Văn Hùng
           PTP
Kỹ thuật-An toàn
0905.337.688 tranhungtdqt@gmail.com
 5

Lê Phước Trang Sinh
 Chuyên viên 0911.618.698 trangsinhtdqt@gmail.com
6

Thái Hồng Hải
 Kỹ thuật viên 0914.444.893 haitdqt@gmail.com
7

Đoàn Việt Hùng
 Kỹ thuật viên CNTT 0982.222.161 viethungtdqt81@gmail.com


Lê Đình Lương
 Chuyên viên 0914.204.000 luong.damt@gmail.com
9

Hoàng Đức Thăng
 Chuyên viên 0935.010.000 thangtdqt1982@gmail.com
 10 

Trần Minh Hải
 NV Quan Trắc 0968.740.469 haitran14011984@gmail.com
 11 Đỗ Minh Thắng 

 Kỹ sư HTĐ

    0943.116.777   
 12 Nguyễn Văn Thảo 

Kỹ sư Điện CN

    0979.223.555   
 13 Nguyễn Xuân Lâm  Kỹ sư Xây dựng      0987.505.278 
PHÒNG TÀI CHÍNH-KẾ TOÁN
1

Nguyễn Bá Linh
Kế toán trưởng
54615 0901.136.559 linhtdqt@gmail.com
2

Hoàng Thị Thảo Vân
PTP
Tài chính-Kế toán
0935.179.345 thaovantdqt@gmail.com
3

Trần Thị Dương
Kế toán viên  0935.618.333 duongtran15487@gmail.com
4

Nguyễn Kim Kỳ Duyên
Kế toán viên (kiêm Thủ quỹ)  0967.655.697 nguyenkimkyduyen3006@gmail.com
PHÂN XƯỞNG SỬA CHỮA
1

Tôn Thái Sơn
Quản đốc PXSC 0914.222.600 tonthaison@gmail.com
2

Nguyễn Quốc Tuấn 
Phó Quản đốc
PXSC
0988.266.494 tuantdqt2008@gmail.com


Lê Trung Dũng 
 Kỹ sư 0899.088.567  ltdungtdqt@gmail.com
4 Nguyễn Xuân Anh  Tổ Trưởng
Tổ Điện 
0914.226.377 xuananhtdqt@gmail.com
5 Đào Minh Trí  Tổ Phó
Tổ Điện 
0982.909.247 tritdqt@gmail.com
6  Đào Hữu Tá  Kỹ sư Điện 0935.430.345 daohuuta@gmail.com
7  Phạm Thanh Tình  Công nhân SC
Điện-Tự Động
0974.600.779 tinhtdqt@gmail.com
8 Văn Ngọc Tuấn    Kỹ sư Điện  0988.034.609 vntuantdqt@gmail.com
9 Phan Văn Đức  Công nhân SC
Đường dây-Trạm 
 0983.171.557 hoaiaxing@gmail.com
10 Trần Thanh Phương   Công nhân SC
Đường dây-Trạm
0975.420.475 phuongtdqt@gmail.com
11  Trần Văn Sỹ   Công nhân SC
Đường dây-Trạm
0355.631.153 vansy1986tdqt@gmail.com
12  Nguyễn Anh Hoài  Tổ Trưởng Tổ Cơ  0914.097.822 anhhoaitdqt@gmail.com
13   Nguyễn Chánh
Trung
 Tổ Phó Tổ Cơ 0905.984.926 chanhtrungtdqt@gmial.com
14 Nguyễn Thanh Hậu   Công nhân
SC Cơ
0387.844.711 thanhhaup4@gmail.com
15 Nguyễn Thành Nhân   Công nhân 
SC Cơ
 0912.387.234 thanhnhantdqt@gmail.com
16 Nguyễn Văn Hoan   Công nhân 
SC Cơ
0976.131.902 nvhoantdqt@gmail.com
17 Lê Xuân Tiến   Công nhân 
SC Cơ
 0905.766.333 xuantiencd84@gmail.com
18 Nguyễn Xuân Anh  Công nhân 
SC Cơ 
 0942.616.656 nguyenxuananh42363@gmail.com
19   Lê Minh Hiếu Công nhân SC
Đường dây-Trạm 
 0919.109.291 hieuhlc20@gmail.com
20   Nguyễn Thế Viễn Công nhân VH
Đập tràn-CNN 
 0978.135.108 thevienqt@gmail.com
 21   Nguyễn Hoài Đức  Lái xe  0905.759.979 nhductdqt@gmail.com
22  Trần Phước Sang  Lái xe  0976.515.767 tpsangtdqt@gmail.com
PHÂN XƯỞNG VẬN HÀNH
1 Đoàn Thanh Điểm  Quản đốc PXVH,
PCT Công đoàn
0233.3505.717  0935.555.616 doandiemtdqt@gmail.com
2  Nguyễn Trí Thức  Phó Quản đốc 
PXVH
 0233.3505.550  0919.504.156 nguyentrithuctdqt@gmail.com
3 Trần Văn Tiến  Phó Quản đốc 
PXVH
 0905.702.559 tientvtdqt@gmail.com
 4  Nguyễn Hữu Biên  Trưởng ca  0914888937 bientdqt@gmail.com
5 Lê Đình Hai   Trưởng ca  0942088844 dinhhaitdqt@gmail.com
 Nguyễn Hữu Nam  Trưởng ca  0976594032 huunamtdqt@gmail.com
 Phan Văn Phú  Trưởng ca  0981313839 vanphutdqt@gmail.com
 Trần Minh Thanh  Trưởng ca  0935359919 tranminhthanhtdqt@gmail.com
 Lê Quý Dương  Trực chính
  Nhà máy 
0983564339 duongtdqt@gmail.com
10   Đoàn Anh Hải   Trực chính
   Nhà máy 
  0989954515 anhhaitdqt@gmail.com
11  Trần Nhật Hùng    Trực chính
   Nhà máy 
0987038289 hunghoakaka@gmail.com
12   Nguyễn Quang Khải    Trực chính
   Nhà máy 
0979717424 khai82bg@gmail.com
13  Hoàng Hải Triều   Trực chính
   Nhà máy 
0916899799 haitrieutdqt@gmail.com
14  Ngô Văn Chiến  Trực điện
 Gian máy
0977133181 chientdqt@gmail.com
15  Phan Hữu Hiện   Trực điện
 Gian máy
0905429335 phanhuuhienqb82@gmail.com
16  Nguyễn Văn Phong   Trực điện
 Gian máy
0983334347 vanphongtdqt@gmail.com
17  Nguyễn Đức Thắng   Trực điện
 Gian máy
0984053053 nguyenthangtdqt@gmail.com
18  Lê Văn Tuyến   Trực điện
 Gian máy
0983169245 letuyentdqt@gmail.com
19  Tô Bá Hồng   Trực máy
 Gian máy
0918942606 tobahong@gmail.com
20  Nguyễn Văn Huy  Trực máy
 Gian máy 
0945702555 vhuy.nb@gmail.com
21  Nguyễn Bình Đại
Nghĩa 
 Trực máy
 Gian máy
0917609234 nguyendainghia79@gmail.com
22  Nguyễn Thiện Lương   Trực máy
 Gian máy
0948452107 luong01684356343@gmail.com
23  Nguyễn Hữu Lương   Trực máy
 Gian máy
0935943688 luongct82@gmail.com
24  Văn Đình Bình   Trực Trạm 110   0914665007 vandinhbinh@gmail.com
25  Đinh Anh Dũng  Trực Trạm 110  0972462777 dinhdungtdqt@gmail.com
26  Nguyễn Doãn Hường  Trực Trạm 110  0962234579 tramopytdqt@gmail.com
27  Lê Anh Phương  Trực Trạm 110  0915404405 letinh2011@yahoo.com
28  Hoàng Anh Tuấn  Trực Trạm 110  0979775888 hoanglamchi@gmail.com
29  NHÀ MÁY  0233.3781.830 pxvhtdqt@gmail.com

1

THƯ CHÚC MỪNG CHỦ TỊCH HĐQT EVNGENCO2 NHÂN NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20-10 [...]

20/10/2021

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
12

Tổng truy cập
Tổng truy cập
206,777