07/01/2019 5 Lượt xem 2.00

Cơ cấu tổ chức1. Cơ cấu tổ chức:

- Ban Giám đốc: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc.

- Các đơn vị trực thuộc: 04 phòng, 02 phân xưởng.

2. Tổ chức:

- Đảng bộ công ty:

+ Trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh.

+ Có 06 chi bộ trực thuộc.

- Công đoàn Công ty:

+ Trực thuộc Công đoàn Tổng công ty Phát điện 2.

+ Có 04 Công đoàn bộ phận.

- Đoàn cơ sở Công ty:

+ Trực thuộc Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh.

+ Có 02 chi đoàn trực thuộc (Chi đoàn Khối Văn phòng và Chi đoàn Khối Sản xuất)
Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
13

Tổng truy cập
Tổng truy cập
173,085