29/11/2022 388 Lượt xem 2.00

Công ty Thủy điện Quảng Trị: học hỏi, đầu tư và áp dụng công nghệ số trong chuyển đổi số doanh nghiệp.

Năm 2022 là năm thứ 2 Công ty Thủy điện Quảng Trị tiếp tục thực hiện Chuyển đổi số theo phương hướng nhiệm vụ của Tổng công ty Phát điện 2 – Công ty cổ phần đề ra để hướng đến mục tiêu chung năm 2025 trở thành Doanh nghiệp số.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từng phát biểu [1] “Chuyển đổi số là xây dựng môi trường sống và làm việc mới. Môi trường thì rộng hơn rất nhiều so với hệ thống kỹ thuật. Chuyển đổi số chú trọng việc hỗ trợ để giúp con người thông minh hơn để họ làm việc đang làm của mỉnh tốt hơn, giúp con người ra quyết định dựa trên số liệu nhiều hơn, thông minh hơn, không chú trọng việc thay người. Chuyển đổi số tập trung vào tạo ra tri thức mới, tạo ra nhiều giá trị mới.

Nếu nói gọn lại thì Chuyển đổi số là Công nghệ Thông tin + Số hoá toàn diện + Dữ liệu + Đổi mới sáng tạo + Công nghệ số”  .

Việc thực hiện Chuyển đổi số rất khác biệt không những áp dụng CNTT mà còn phải thay đổi một cách toàn diện từ việc thế giới tự động vật lý tiến đến thế giới số để mang lại những lợi ích thiết thực cho con người, không thể một bước lên mây mà đó là một quá trình lâu dài toàn diện, đồng bộ từ những bước nhỏ, đơn giản đến những bước lớn, cấu trúc phức tạp đòi hỏi phải có xác định mục tiêu rõ ràng, hiệu quả, thiết thực nhất.

Để có những thay đổi mang tính đột phá mới đồng thời phù hợp quá trình hoạt động SXKD trong chuyển đổi số, Công ty đã thực hiện lựa chọn hướng như thế nào? Và dưới đây là một số nội dung mà Công ty Thủy điện Quảng Trị đã ban đầu thực hiện.

Tăng cường học tập, nâng cao kiến thức công nghệ số hiện đại.

Các ứng dụng công nghệ số đang thay đổi từng ngày ví dụ với việc thực hiện công nghê in 3D từ những thứ đơn giản như mô hình đến nay các công ty xây dựng đã thực hiện in nhà 3D để bán cho người dân với chi phí rẻ. Hay việc thực hiện Nhìn nhận được sự thay đổi nhanh chóng đó, lãnh đạo Công ty Thủy điện Quảng Trị đã chỉ đạo toàn thể CBCNV tăng cường tự nghiên cứu, tự học hỏi, nâng cao nhận thức về công nghệ số các nước phát triển, doanh nghiệp lớn từ đó có thể áp dụng đưa vào hoạt động SXKD của Công ty ví dụ như  tại tháng 7 năm 2022, Công ty đã tổ chức hội thảo về công nghệ máy quét 3D để tìm hiểu về mô hình thiết kế ngược phục vụ vào quá trình sản xuất của Công ty. Bên cạnh đó, Tổng công ty Phát điện 2 đã thực hiện tổ chức các lớp đào tạo như Dự liệu lớn, Internet vạn vật và điện toán đám mây tại thành phố Hồ Chí Minh cho các chuyên viên phụ trách. Công ty tích cực tham gia các hội thảo với các doanh nghiệp phát triển số tiêu biểu trong nước và nước ngoài với sự tham gia đầy đủ từ cấp Lãnh đạo đến CBCNV chuyên trách như đã cử CBCNV là thành viên chuyên gia chuyển đổi số EVNGENCO2 đi học tập trao đổi kinh nghiệm tại Singapore, trao đổi kinh nghiệm áp dụng KHCN tại Thủy điện Buôn – Kuốp từ đó để nhìn nhận ra được thế giới số đang phát triển nhanh chóng tới mức nào và khắc phục những khó khăn mà doanh nghiệp đang vướng phải trên con đường chuyển đổi số.

Hội thảo về công nghệ scan 3D      Ảnh: Trang Sinh

Đầu tư, áp dụng mạnh mẽ công nghệ số vào hoạt động sản xuất.

Bên cạnh việc thực hiện nghiên cứu những cái mới thì đồng hành với việc đó là vận dụng vào thức tế để giúp toàn thể người lao động Công ty nhìn nhận được hiệu quả của Chuyển đổi số mạng lại trong quá trình lao động sản xuất. Năm 2022 Công ty đã đưa ra những mục tiêu phương hướng cụ thể để tiến hành đầu tư mang tính chiến lược cụ thể như sau:

Công ty đang xây dựng ứng dụng trí tuệ nhân tạo với mục đích dự báo công suất phát điện tối ưu dựa vào mức nước thực của Hồ chứa Thủy điện Quảng Trị để tiết kiệm suất tiêu hao nước, khai thác tối đa tăng lợi nhuận kinh doanh khi tham gia cạnh tranh thị trường điện đồng thời đảm bảo nhiệm vụ cung cấp nước nước cho hạ du theo thỏa thuận với chình quyền địa phương Tỉnh Quảng Trị. Đến nay đã thực hiện xây dựng xong các yêu cầu và Tổng công ty đã thông qua đề tài của Công ty, dự kiến năm 2023 sẽ thực hiện xây dựng theo đúng lộ trình.

Tại nhà máy, Công ty thực hiện đầu tư lắp đặt thiết bị thu thập truyền dữ liệu và phần mềm quản lý điện năng tự dùng của nhà máy để số hóa toàn bộ thiết bị điện, phụ tải tiêu thụ tại nhà máy tự động nhằm nâng cao dữ liệu, cảnh báo và từ đó đưa ra những chỉ đạo kịp thời trong công tác vận hành nhà máy để đảm bảo chỉ tiêu điện tự dùng hàng năm của Công ty mà Tổng công ty Phát điện 2 đã giao.

Lưu trữ dữ liệu số hóa trên đám mây của Công ty

Bên cạnh đó, Dữ liệu số hóa của toàn bộ CBCNV cũng được chú trọng về tính bảo mật, lưu trữ và tăng cường sự tương tác giữa người với người, làm việc nhóm, nên đã thực hiện đầu tư hệ thống thiết bị lưu trữ dữ liệu với các chức năng tương tự là một hệ thống đám mây lưu trữ (Cloud storage) như của google drive, onedrive, dropbox với chi phí hợp lý, sử dụng bảo mật an ninh thông tin cao và tự quản lý được thiết bị hạ tầng mạng. Công ty đã cấp cho toàn thể CBCNV với tổng số 52 tài khoản, lưu trữ tối đa 1TB/ 1 tài khoản bao gồm Ban Giám đốc đến các phòng ban khác để thực hiện sử dụng. Hệ thống đã giúp CBCNV làm việc nhanh chống trên tất cả các thiết bị PC,laptop, smartphone mọi lúc mọi nơi khi có kết nối internet.

Kết quả đạt được

Công ty Thủy điện Quảng Trị đã thực hiện theo những chỉ đạo sát sao mà Tổng công ty Phát điện 2 đưa trên tất cả các lĩnh vực hoạt động bao gồm Sản xuất, Đầu tư Xây dựng, Quản trị nội bộ, Tài chính Kế toán cơ bản đã hoàn thành và đã đạt những kết quả nhất định.

Tính đến hiện tại, tại lĩnh vực sản xuất thì việc số hóa thông tin toàn bộ thiết bị gồm “Thông tin thiết bị, Thông số vận hành, Lịch sữ sửa chữa, An toàn rủi ro, Bảng thông tin RCM (Reliability Centered Maintenece), hình ảnh” đã đạt 100% với tổng số lượng thiết bị là 7988 thiết bị của hai tổ máy gồm 13 hệ thống/ tổ máy, trạm phân phối 110KV và 11 hệ thống phụ trợ khác của nhà máy.

Nhân viên VH Nhà máy Thủy điện Quảng Trị    Ảnh: Minh Lương

Tăng cường công tác số hóa quy trình quản lý kỹ thuật, tháng 6/2022 Công ty chính thức áp dụng Nhật ký vận hành điện tử, cập nhật thông số vận hành, số hóa quy trình theo dõi thông tin khiếm khuyết của thiết bị trên phần mềm Quản lý Kỹ thuật đã tăng tính minh bạch, thông tin rõ ràng đồng thời tiết kiệm được hồ sơ giấy in ra. Đó là một bước tiến bộ trong việc thay đổi cách làm việc giúp nhân viên vận hành nhà máy luôn đảm bảo tin cậy hiệu suất thiết bị.

Đặc biệt đến hiện tại việc đồng bộ cơ sở dữ liệu quản lý tập trung để giúp cho người quản lý đưa ra những quyết định chính xác giúp vận hành được ổn định thì trong tháng 10/2022 Tổng công ty Phát điện 2 đã xây dựng hệ thống báo cáo BI (Business Intelligence) và bắt đầu ứng dụng vào điều hành công việc sản xuất.

  

Báo cáo BI tổng quan của Công ty Thủy điện Quảng Trị

Những lĩnh vực khác như Quản trị nội bộ, Tài chính – Kế toán, Đầu tư xây dựng cũng mang những kết quả đạt được chỉ tiêu mà Tổng công ty Phát điện 2 giao, đồng thời cũng thực hiện theo đúng chỉ đạo EVNGENCO2 đưa ra.

Chuyển đổi số tại Công ty đã thực hiện mạnh mẽ với sự ủng hộ đồng thuận cao từ người lao động, tinh thần chỉ đạo quyết liệt từ Ban Giám đốc để hoàn thành những chiến lược đề ra. Công ty Thủy điện Quảng Trị đang cùng chung nhịp bước tiến đồng hành đi lên thay đổi cùng với Tổng công ty Phát điện 2 và những đơn vị khác để cùng phấn đầu đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp sổ theo đúng mục tiêu của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và góp phần nhỏ mục tiêu chung đến năm 2030 cơ bản đồng bộ chuyển đổi số toàn tỉnh Quảng Trị.

Tin bài và Ảnh: Trang Sinh

 

Tham khảo:

[1]: https://mic.gov.vn/mic_2020/Pages/TinTuc/154594/Phat-bieu-cua-Bo-truong-Nguyen-Manh-Hung-tai-Ngay-Chuyen-doi-so-nganh-Ngan-hang.html

1639/BC-TĐQT

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng... [...]

10/12/2023

1436/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 10/2023 tại Công ty... [...]

07/11/2023

1298/BC-TĐQT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 9/2023 tại Công ty... [...]

09/10/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
16

Tổng truy cập
Tổng truy cập
319,842