27/09/2022 433 Lượt xem 2.00

ĐẢNG BỘ CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ HỌC TẬP CHUYÊN ĐỀ NĂM 2022; NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM, BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII

Ngày 24/9/2022, Đảng ủy Công ty Thủy điện Quảng Trị đã tổ chức hội nghị học tập chuyên đề năm 2022;Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được các đồng chí Dương Xuân Hiền - UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo và đồng chí Đỗ Thanh Quế - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị truyền đạt và quán triệt các nội dung tới toàn thể cán bộ Đảng viên, CBCNV trong toàn Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Đảng viên và CBCNV của Công ty đã được lắng nghe truyền đạt các nội dung theo kế hoạch số 43-KH/ĐUK ngày 3/8/2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh bao gồm: Nghị quyết số 18-NĐ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mởi, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ Đảng viên trong giai đoạn mới.

Đ/c Dương Xuân Hiền – UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối

CQ&DN tỉnh Quảng Trị

Đảng viên và CBCNV của Công ty được học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện trách nhiệm nêu gương; đổi mới sáng tạo; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa tỉnh Quảng Trị phát triển nhanh, bền vững” với 5 nội dung trọng tâm theo hướng dẫn số 31-HD/ĐUK của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề ra.

Bên cạnh đó, đồng chí Đỗ Thanh Quế - UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh phố biến, quán triệt một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng theo Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Toàn thể Đảng viên, CBCNV Công ty tham dự Hội nghị

Qua mỗi chuyên đề tại Hội nghị, mỗi Đảng viên và CBCNV hiểu rõ hơn nội dung cơ bản, cốt lõi, những điểm mới, các nhiệm vụ giải pháp trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, từ đó vận dụng các mục tiêu quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp tuyên truyền sâu rộng tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động, tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết. Đồng thời việc học tập tư tương, đạo đức phong cách Hồ chí Minh là niềm vinh dự và tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong Công ty. Đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên góp phần xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng văn hóa Công ty, xây dựng Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị trong sạch, vững mạnh.

Ảnh và tin bài: Trang Sinh

1639/BC-TĐQT

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng... [...]

10/12/2023

1436/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 10/2023 tại Công ty... [...]

07/11/2023

1298/BC-TĐQT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 9/2023 tại Công ty... [...]

09/10/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
17

Tổng truy cập
Tổng truy cập
319,845