31/03/2022 472 Lượt xem 2.00

Chuyển đổi số không chỉ là công nghệ

  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, lời giải cho phát triển và phải bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động trong EVNGENCO2.

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu rõ quan điểm “Chuyển đổi số trước hết là chuyển đổi về nhận thức”, “nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số”. Nhưng không phải ai cũng hiểu rõ về chuyển đổi số. Không ít tổ chức, doanh nghiệp cho rằng chỉ cần đầu tư thiết bị công nghệ, tập huấn kiến thức sử dụng là có thể hoàn thành chuyển đổi số. Tuy nhiên, theo ý kiến của các chuyên gia, chuyển đổi số thực chất là quá trình thay đổi, không chỉ về hạ tầng vật chất mà còn phải thay đổi về ý thức, nhất là người đứng đầu, người lãnh đạo, quản lý. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên để thực hiện chuyển đổi số chính là nhiệm vụ chuyển đổi nhận thức.

Việc ứng dụng, thực hiện chuyển đổi số có vai trò quan trọng với người lãnh đạo. Nếu lãnh đạo không đi đầu, làm gương thực hiện, sử dụng công cụ số trong quản lý, điều hành thì rất khó yêu cầu bộ máy bên dưới triển khai thực hiện công việc trên môi trường số. Để thực hiện thành công quá trình chuyển đổi số tại Tổng công ty Phát điện 2, các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm thay đổi nhận thức của cán bộ công nhân viên đã được thực hiện một cách liên tục. Các chương trình đào tạo về Chiến lược doanh nghiệp số, Chiến lược và triển khai chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ công nhân viên đã giúp khái quát các vấn đề về chiến lược của một doanh nghiệp số bao gồm:

Sức ép phải chuyển đổi số: điều này đến từ ngữ cảnh của doanh nghiệp, ngữ cảnh sản phẩm và ngữ cảnh khách hàng. Về ngữ cảnh doanh nghiệp: đó là sự bùng nổ về dữ liệu, mọi hoạt động dựa trên nền tảng của dịch vụ và phần mềm, sự kết nối đa chiều và vấn đề khai thác hiệu quả tài năng của người lao động. Về ngữ cảnh sản phẩm: đối với Tổng công ty Phát điện 2 thì sản phẩm chỉ là điện năng sản xuất được nên sức ép về ngữ cảnh sản phẩm chủ yếu đến từ việc áp dụng công nghệ vào sản xuất, giám sát và điều hành nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả quản lý.

Vai trò của công nghệ trong chuyển đổi số: đó là sự lỗi thời của công nghệ cũ và việc áp dụng các công nghệ mang tính đột phá của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (CMCN 4.0) như Trí tuệ nhân tạo (AI – Artificial intelligence), Điện toán đám mây (Cloud Computing), Dữ liệu lớn (BigData), Internet vạn vật (IoT– Internet of Things) và chuỗi khối (Block Chain)...v.v trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

 
Khóa đào tạo Chiến lược và triển khai chuyển đổi số ngày 18-19/11/2021

Xác định những trở ngại trong quá trình chuyển đổi số về công nghệ và dữ liệu, nguồn lực con người trong quá trình thực hiện, cũng như các vấn đề về văn hóa và cấu trúc doanh nghiệp. EVNGENCO2 đã tổ chức nhiều khóa đào tạo về Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng cho đội ngũ cán bộ công nhân viên làm công tác kỹ thuật, công nghệ thông tin trong toàn Tổng công ty, những người sẽ áp dụng trực tiếp công nghệ, kỹ thuật mới của công cuộc chuyển đổi số vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương trình giúp cho người học hiểu được một cách tổng quan, ứng dụng vào thực tế nói chung và cho ngành điện nói riêng, cũng như nguy cơ và thách thức của ngành Trí tuệ nhân tạo.
 
Khóa đào tạo Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng ngày 06-17/12/2021

Ngoài các chương trình phối hợp đào tạo, Tổng công ty cũng đã chủ động thực hiện các khóa học trên hệ thống E-Learning về Cẩm nang chuyển đổi số do Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành, Sổ tay chuyển đổi số EVN, cuộc thi Tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số. Từ đó, giúp cán bộ công nhân viên trong toàn Tổng công ty hiểu được chuyển đổi số là gì, các bước cơ bản của chuyển đổi số, mục tiêu chuyển đổi số năm 2022 và đến năm 2025, các chỉ tiêu, lĩnh vực thực hiện chuyển đổi số của EVN, của EVNGENCO2. Từ đó, người lao động có cái nhìn toàn diện và rõ nét hơn, nắm bắt cơ hội nâng cao chuyên môn, phù hợp với thị trường trong tương lai.

Với lực lượng lao động từ 40 tuổi trở xuống chiếm 50%, có trình độ từ đại học trở lên chiếm 51,8% tổng số lao động, cùng với quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp quản lý, nhận thức đúng đắn của người lao động về các mục tiêu, nhiệm vụ trong công cuộc chuyển đổi số của EVN và EVNGENCO2, tin tưởng rằng công cuộc chuyển đổi số của EVNGENCO2 sẽ mang lại những kết quả to lớn, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như năng lực quản trị của Tổng công ty.
Hoàng Giang

1639/BC-TĐQT

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng... [...]

10/12/2023

1436/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 10/2023 tại Công ty... [...]

07/11/2023

1298/BC-TĐQT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 9/2023 tại Công ty... [...]

09/10/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
16

Tổng truy cập
Tổng truy cập
319,857