08/07/2021 602 Lượt xem 2.00

DIỄN ĐÀN “THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH GẮN VỚI THỤC HIỆN NGHỊ QUYẾT 04 KHÓA XII VỀ XÂY DỰNG, CHỈNH ĐỐN ĐẢNG”

Ngày 02/7/2021 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị đã tổ chức diễn đàn lần thứ nhất năm 2021 với nội dung Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết 04 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”.

 

Các chi bộ Khối văn phòng Khe Sanh tổ chức diễn đàn

Diễn đàn là hình thức sinh hoạt chuyên đề qua đó các đảng viên tham gia trao đổi thảo luận theo chủ đề của buổi sinh hoạt. Qua 5 năm tổ chức sinh hoạt diễn đàn Đảng ủy Công ty nhận thấy việc ghép các chi bộ có ít đảng viên để sinh hoạt và cách bố trí các đảng viên dự diễn đàn theo hình thức bàn tròn sẽ mang lại hiệu quả cao. Từ nhận thức đó, năm 2021 Đảng ủy Công ty chỉ đạo các chi bộ tổ chức diễn đàn theo hình thức ghép các chi bộ thành hai khối: Khối các chi bộ văn phòng Đông Hà và các Chi bộ văn phòng Khe Sanh.

Tại diễn đàn 1 năm 2021, Khối các chi bộ văn phòng Đông Hà do đồng chí Bí thư chi bộ Hành chính - Lao động và Bí thư chi bộ Kế hoạch - Vật tư chủ trì, khối các chi bộ văn phòng Khe Sanh do đồng chí Bí thư Chi bộ Vận hành và Bí thư Chi bộ Sửa chữa chủ trì. Tổng số đảng viên tham dự diễn đàn 43/46 đảng viên. Đã có 13 ý kiến tham gia thảo luận tại diễn đàn về các nội dung như chủ nghĩa cá nhân, sống lợi ích thực dụng, cơ hội chỉ lo thu vén lợi ích cá nhân mà không để ý đến lợi ích tập thể; các biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống, mê tín, dị đoan hoặc tham gia các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp; phong cách làm việc khoa học theo Hồ Chí Minh, phát huy tinh thần cán bộ, đảng viên trong phòng chống dịch Covid - 19; ngăn chặn các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, công tác kiểm tra giám sát thực hiện Chỉ thị  05-CT/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII,….

 

Các chi bộ Khối văn phòng Đông Hà tổ chức diễn đàn

Các ý kiến thảo luận tương đối bám sát thực tế công việc của đơn vị, của Công ty, từng cá nhân và thực trạng xã hội, qua đó nêu lên được các giải pháp khắc phục hạn chế để hoàn thiện mình ngày một tốt hơn. Thời gian tới các chi bộ, đảng viên cần thực hiện tốt 06 nhiệm vụ đã được Bộ Chính trị nêu ra tại Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Đảng viên tham gia thảo luận

Trên cơ sở nhiệm vụ, giải pháp, một số tồn tại đã được chỉ ra và yêu cầu chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, các Chi bộ/đảng viên đăng ký và cam kết học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, không “tự chuyển hóa”, không ngừng tự hoàn thiện bản thân, sống có trách nhiệm và thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

 Lê Thị Thủy+Lê Anh Phương

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
21

Tổng truy cập
Tổng truy cập
268,909