13/04/2021 1678 Lượt xem 2.00

Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Ngày 12/4/2021 Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm (2016-2021) thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Về dự Hội nghị có đồng chí Phạm Thị Nhàn - Đảng ủy viên, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - UVBCH Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bí thư Đảng ủy Công ty cùng toàn thể đảng viên trong toàn Đảng bộ. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Thanh Hùng chủ trì.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Bí thư Đảng ủy trình bày báo cáo Sơ kết 5 năm tại Hội nghị

Hội nghị Sơ kết lần này nhằm đánh giá những kết quả đạt được cũng như làm rõ những hạn chế, nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tiếp theo.

Báo cáo sơ kết Chỉ thị 05-CT/TW do đồng chí Nguyễn đồng chí Nguyễn Thanh Hùng trình bày tại Hội nghị đã khẳng định hiệu quả của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong 5 năm qua tại Đảng bộ Công ty đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên, công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và các hoạt động an sinh xã hội.

Đảng ủy Công ty đã đưa nội dung học tập theo Chỉ thị 05-CT/TW vào trong kế hoạch, chương trình hành động được cụ thể hóa bằng những chủ đề hàng năm gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; tổ chức quyên truyền quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên và người lao động; tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ theo quy định phù hợp với tình hình phòng chống dịch Covid - 19; tổ chức đầy đủ các diễn đàn sinh hoạt chuyên đề,…Trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đã có nhiều gương người tốt, việc tốt, những tập thể, cá nhân điển hình được phát hiện và biểu dương, khen thưởng thông qua các đợt sơ, tổng kết phong trào thi đua, qua sinh hoạt tư tưởng dưới cờ, qua các cuộc họp giao ban hàng tháng, họp đột xuất,…Việc biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc và đúng lúc nên đã động viên và tôn vinh được người lao động. Từ năm 2016-2020 Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Công ty đã biểu dương, ghi nhận 9 lượt tập thể, 47 lượt cá nhân tiêu biểu với tổng số tiền thưởng là 247 triệu đồng, trong 5 năm đã có hơn 40 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất được Hội đồng xét sáng kiến Công ty, Tổng công ty Phát điện 2 công nhận với số tiền thưởng 80 triệu đồng.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Đảng bộ được thể hiện từ nhận thức đến kế hoạch hành động. Bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ của công trình đa mục tiêu, Công ty còn thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội như xây dựng nhà tình nghĩa, giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, ủng hộ chương trình “Nối vòng tay nhân ái”, “Tết sum vầy”, “Tấm lòng quê hương tiếp sức đến trường”, ủng hộ Nghị quyết 30a của Chính phủ, đóng góp Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ phòng chống dịch Covid - 19, ủng hộ người dân miền Trung bị khắc phục hậu quả lũ lụt,….Tổng số tiền thực hiện các hoạt động an sinh xã hội từ năm 2016-2020 hơn 2,5 tỷ đồng.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW nhận thức của cán bộ, đảng viên về Chỉ thị đã được nâng cao. CBCNV Công ty thực hiện tốt Nội quy lao động, các tắc ứng xử văn hóa doanh nghiệp, luôn cảnh giác với những thông tin có nội dung làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia các hoạt động văn hóa thể thao, an sinh xã hội, từ thiện,…; các đơn vị, cá nhân trao đổi, giải quyết công việc trên nguyên tắc tôn trọng, hợp tác xây dựng, phát huy tinh thần dân chủ, sự sáng tạo của mỗi cá nhân.

Hội nghị cũng đã lắng nghe các tham luận đến từ Chi bộ Sửa chữa và đảng viên Nguyễn Hữu Biên. Các tham luận đã minh họa thêm cho báo cáo và một lần nữa khẳng định vai trò của việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với hoạt động của tập thể và mỗi cá nhân. Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016-2021.

 

Khen thưởng các tập thể

 

Khen thưởng các cá nhân

Tại Hội nghị đồng chí Bi thư Đảng ủy đã nhấn mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, suốt đời của mỗi đảng viên, chi, đảng bộ. Đó không phải là những hành động cao siêu, đao to búa lớn mà là thực hiện những việc rất đơn giản như chấp hành nghiêm túc các nội quy, quy định của Công ty, thực hiện lối sống văn hóa, gương mẫu, trách nhiệm, có tinh thần tập thể; tham gia tích cực các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, hiến máu nhân đạo, các cuộc thi; có nhiều sáng kiến đóng góp hữu ích cho Công ty,…Thời gian tới Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW bằng những giải pháp cụ thể.

                                                                                   Bài: Lê Thị Thủy

                                                                              Ảnh: Cửu Phúc, Nguyễn Hòa

1639/BC-TĐQT

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng... [...]

10/12/2023

1436/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 10/2023 tại Công ty... [...]

07/11/2023

1298/BC-TĐQT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 9/2023 tại Công ty... [...]

09/10/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
16

Tổng truy cập
Tổng truy cập
319,852