02/06/2020 5125 Lượt xem 2.00

Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Trong các ngày 27 và 29/5/2020 các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong 3 Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề của năm 2020 và là Diễn đàn trọng tâm. 

Diễn đàn Khối các chi bộ văn phòng Khe Sanh (Chi bộ Vận hành và Chi bộ Sửa chữa)

Hiện nay Đảng bộ Công ty Thủy điện Quảng Trị có 44 đảng viên sinh hoạt ở 06 chi bộ trực thuộc tương ứng với 06 đơn vị trực thuộc, đó là chi bộ: Hành chính - Lao động, Kế hoạch - Vật tư, Kỹ thuật - An toàn, Tài chính - Kế toán, Sửa chữa, Vận hành. Để đảm bảo Diễn đàn sinh hoạt chuyên đề có hiệu quả, Đảng ủy Công ty đã chia các chi bộ thành 02 Khối ở văn phòng Khe Sanh và văn phòng Đông Hà. Hình thức sinh hoạt ghép này phù hợp với chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên và là bài học kinh nghiệm được rút ra từ các lần tổ chức diễn đàn trước đó.

Diễn đàn Khối các chi bộ văn phòng Khe Sanh do đồng chí Đoàn Thanh Điểm - Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Vận hành chủ trì, Diễn đàn Khối các chi bộ văn phòng Đông Hà do đồng chí Đoàn Quang Thiện - Phó Bí thư chi bộ Hành chính - Lao động chủ trì cùng với sự tham gia của đảng viên đến từ các chi bộ.

 

Diễn đàn Khối các chi bộ văn phòng Đông Hà

Diễn đàn đã phát huy được tính dân chủ, các đảng viên tham gia thảo luận sôi sổi, có nhiều vấn đề liên quan đến nội dung đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh được nêu ra phản ánh đúng thực tiễn của đất nước cũng như các vấn đề còn tồn tại ở đơn vị. Trong đó, có nhấn mạnh đến trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, vai trò của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong xây dựng khối đại đoàn kết, việc xây dựng kế hoạch và thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; củng cố lòng tin nhân dân đối với Đảng, tăng cường mối quan hệ gắn kết giữa Công ty với địa phương,….Ngoài ra tại diễn đàn các chi bộ, đảng viên cũng nêu ra các nguyên nhân dẫn đến các vấn đề tồn tại, đồng thời đề ra các giải pháp để khắc phục các tồn tại đó nhằm mục đích giữ vững đoàn kết nội bộ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị cấp trên giao.

Qua việc tổ chức diễn đàn, đảng viên các Chi bộ đã nhận thức đầy đủ, rõ ràng hơn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Từ đó rèn luyện, sửa đổi lề lối, tác phong công tác, phát huy tinh thần làm chủ, có ý thức trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu trong công việc và cuộc sống.

                                                                                              Lê Phương + Lê Thủy

1639/BC-TĐQT

V/v báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng... [...]

10/12/2023

1436/TĐQT-KHVT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 10/2023 tại Công ty... [...]

07/11/2023

1298/BC-TĐQT

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ trong tháng 9/2023 tại Công ty... [...]

09/10/2023

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
16

Tổng truy cập
Tổng truy cập
319,854