19/11/2019 138 Lượt xem 2.00

Phân xưởng Vận hành - Công ty Thủy điện Quảng Trị tổ chức tuyên truyền cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 12/11/2019, tại Khe Sanh (Hướng Hóa, Quảng Trị) Phân xưởng Vận hành đã tổ chức tuyên truyền các văn bản có liên quan về cổ phần hóa doanh nghiệp đến toàn thể CBCNV phân xưởng.

 

CBCNV Phân xưởng Vận hành tham dự buổi tuyên truyền

          Trong quá trình thực hiện cổ phần hoá EVNGENCO, có liên quan rất nhiều đến quyền và lợi ích của người lao động trong Công ty. Bởi vậy, nhằm giúp cho người lao động trong Phân xưởng hiểu sâu hơn và nắm bắt cơ bản các điều trong văn bản pháp luật liên quan đến quá trình Cổ phần hoá Tổng Công ty Phát điện 2, Phân xưởng Vận hành đã tổ chức tuyên truyền các văn bản: Luật Doanh nghiệp, Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Thông tư 07/2018/TT-07/2018/TT-BLĐTBXH.

          Qua việc phổ biến các văn bản trên đã làm rõ thêm các nội dung như: Các khái niệm về Công ty cổ phần như: cổ phần, cổ đông, cổ tức,… Phân biệt sự khác nhau giữa Công ty Cổ phần và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, biết được quyền và nghĩa vụ các loại cổ đông; hình thức cổ phần hoá; vốn điều lệ và cơ cấu cổ phần hoá, quyền và lợi ích của người lao động khi mua cổ phần với giá ưu đãi và cổ phần mua thêm, các điều kiện ràng buộc khi mua các loại cổ phần trên; chia phần còn lại của số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng của người lao động, Quỹ phúc lợi; đối tượng và thời gian làm việc để tính mua cổ phần với giá ưu đãi,..

 

Hình ảnh minh họa cổ phần hóa doanh nghiệp

            Theo như các nghị quyết của Đảng hay các văn bản pháp quy của Chính phủ và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì khái niệm cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước có thể được hiểu thống nhất là một quá trình chuyển doanh nghiệp từ chủ sở hữu nhà nước sang hình thức chủ sở hữu nhiều thành phần, đồng thời doanh nghiệp cũng chuyển hình thức hoạt động sang loại hình công ty cổ phần từ loại hình doanh nghiệp nhà nước.

          Mặt khác sau khi cổ phần hoá bảo đảm được sự bình đẳng của các doanh nghiệp, phát huy được khả năng, trình độ, sự sáng tạo, tự chịu trách nhiệm của các chủ thể kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho người lao động góp vốn thực sự làm chủ công ty và có việc làm, tăng thu nhập.

          Công ty Thuỷ điện Quảng Trị là đơn vị hạch toán phụ thuộc Tổng Công ty phát điện 2 - Công ty TNHH MTV. Theo Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hoá đến hết năm 2020, trong đó có EVNGENCO2 thuộc nhóm cổ phần hoá, Nhà nước nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không nắm giữ cổ phần.

          Buổi tuyên truyền được toàn thể CBCNV Phân xưởng Vận hành hưởng ứng tích cực, mỗi CBCNV đã hiểu về trách nhiệm và quyền lợi bản thân để góp phần nhỏ vào sự thành công của công tác cổ phần hoá EVNGENCO2./.

Nguyễn Trí Thức

Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
2

Tổng truy cập
Tổng truy cập
17,674