01/11/2019 214 Lượt xem 2.00

Công ty Thủy điện Quảng Trị phổ biến An toàn - Vệ sinh lao động Quý III/2019

Thực hiện kế hoạch An toàn vệ sinh lao động năm 2019, ngày 25/10 Công ty Thuỷ điện Quảng Trị đã tổ chức phổ biến tai nạn lao động quý III cho CBCNV khối trực tiếp sản xuất bao gồm Phân xưởng Vận hành, Phân xưởng Sửa chữa và một số thành phần liên quan khác của Công ty.

 

Phòng Kỹ thuật - An toàn thay mặt Công ty đã trình bày một số nội dung cần thiết về thông tin và chủ trương của Tổng công ty Phát điện 2 về tai nạn lao động trong sản xuất điện, bên cạnh đó thực hiện các nội dung Quy trình, quy phạm liên quan đến công tác AT-VSLĐ, cung cấp thêm quy định chi tiết của một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động và hướng dẫn các kiến thức cơ bản về yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa, cải thiện điều kiện lao động, công tác tự kiểm tra, quản lý và vận hành thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. Hoạt động thông tin, tuyên truyền, so cấp cứu lao động…

Việc tổ chức huấn luyện định kỳ về AT-VSLĐ nhằm nâng cao nhận thức cho tất cả CBCNV trong Công ty Thuỷ điện Quảng Trị thực hiện tốt công tác ATLĐ, VSLĐ và không để xảy ra TNLĐ trong SXKD, luôn nắm vững các quy quy trình, quy định về an toàn. Từ đó, phòng, tránh được TNLĐ, tự ý thức bảo vệ tính mạng của chính mình cũng như của đồng nghiệp, luôn luôn chủ động trong mọi tình huống xảy ra trong quá trình thực hiện công việc. 

Một số hình ảnh của buổi triển khai:

 
Ông Nguyễn Văn Thắng - TP. KTAT phát biểu triển khai nội dung liên quan tới CBCNV Công ty

 

 

Ông Trần Văn Hùng- P.KTAT- CV phụ trách AT-VSLĐ của Công ty phổ biến nội dung chi tiết

 

 

Ông Nguyễn Trí Thức - Phó QĐ PXVH trình bày nội dung liên quan tới CBCNV.

          Lê Phước Trang Sinh


Liên kết website

  THÔNG TIN BẢN QUYỀN


- Bản quyền thuộc về: CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ

- Thiết kế bởi: VNPT QUẢNG TRỊ
Số 20 Trần Hưng Đạo, Phường 1, Tp Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

  THÔNG TIN LIÊN HỆ


CÔNG TY THỦY ĐIỆN QUẢNG TRỊ
- Địa chỉ: Khu phố 8, Phường 5, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3.511.168
- FAX: (0233) 3.575.468
- Email: congtythuydienquangtri@gmail.com

 THỐNG KÊ TRUY CẬP


Online
2

Tổng truy cập
Tổng truy cập
17,674